“Կայուն համագործակցություն, կայուն ապագայի համար”

Ֆիլիպ Աշիկյան, Գլխավոր Տնօրեն


ԷԿՈԳԼՈԲ-ը հանդիսանում է միջազգային ճանաչում ունեցող Օրգանական սերտիֆիկացման և վերահսկման մարմին, հիմնված 2002 թվականին։

ԷԿՈԳԼՈԲ-ը նպաստում է տեղական օրգանական շուկայի զարգացմանը, ինչպես նաև տալիս հնարավորություն հանդես գալ հայրենական արտադրանքով խոշոր համաշխարհային շուկաներում, ինչպիսիք են՝ Եվրամիության երկրները, ԱՄՆ, Կանադա, Շվեյցարիա և այլ։

ԷԿՈԳԼՈԲ-ի տեսլականը հիմնված է կայուն զարգացման գորընթացի վրա և իրականացնում է պրակտիկ քայլեր շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության, հասարակական և տնտեսական կայուն զարգացման խթանման նպատակով։

ԷԿՈԳԼՈԲ-ը խթանում է մասնավոր և հասրակական ստանդարտների պրակտիկ կիրառումը։

ԷԿՈԳԼՈԲ-ը մշտապես զարգացնում է իր հզորությունները, որպեսզի հնարավորություն ունենա տրամադրել միջազգային, պրոֆեսսիոնալ հավաստագրման ծարույություններ արտադրողների։

ԷԿՈԳԼՈԲ-ի հիմնական նպատակներն են՝

  • Երաշխավորել օրգանական արտադրանքի պահանջների պատշաճ կատարումը
  • Պաշտպանել սպառողների իրավունքները և ապահովել նրանց վստահությանը
  • Տրամադրել անկախ,  որակավորված, արդյունավետ և տնտեսապես հասանելի սերտիֆիկացման և վերահսկման ծառայություններ
  • Ապահովել կայուն և պաշտպանված օրգանական շուկա
  • Լիներ առաջատար օրգանական սսերտիֆիկացման ծառայությունների մատուցող կազմակերպություն
  • Տրամադրել միջազգային որակավորման ծառայություններ և որակի վերահսկման համակարգ

Սույն նպատակներին հասնելու համար մշակվել է հետևյալ քաղաքականությունը և որակի վերահսկման համակարգը՝
 • ԷԿՈԳԼՈԲ-ի որակի վերահսկման և սերտիֆիկացման համակարգը համապատասխանում է ISO / IEC 17065 “Գլխավոր պահանջներ արտադրական սերտիֆիկացման համակարգեր կիրարող կազմակերպությունների համար” և DIN EN 45011:1998
 • ԷԿՈԳԼՈԲ-ը տրամադրում է  հավասար, անաչառ և թափանցիկ ծառայություններ բոլոր շահագրգիռ կողմերին
 • ԷԿՈԳԼՈԲ-ի  անձնակազմը մշտապես  վերապատրաստված որոկավորված անձնակազմ։ Վերահսկող և սերտիֆիկացնող անձնակազմը գործում է և որոշում է կայացնում միայն խիստ սահմանված ըթացակարգերի հիման վրա։
 • ԷԿՈԳԼՈԲ-ի ներքին համակարգը մշտապես ենթարկվում է ներքին աուդիտի
 • ԷԿՈԳԼՈԲ-ի վարած գործունեությունը թափանցիկ է և ենթակա է հրապարակման
 • ԷԿՈԳԼՈԲ-ի գործունեությունը կայուն է, ծառայությունները մատչելի և ենթակա պարբերական կատարելագործման և ծառայությունների ընդլայնման
 • ԷԿՈԳԼՈԲ-ն ունի լայն ազգային, տարածաշրջանային և միձազգային կապերի ցանց

 
ԴԻՄԵԼ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ

Դիմեք սերտիֆիկացման, լրացնելով դիմումի հայտը

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ
Ծանոթացեք Ձեր շուկային համապատասխանող հավատարմագրումներին
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
Ուղարկեք նամակ, հայտ, կարծիք